آموزش رفع مشکل سیاه شدن صفحه بعد از اجرای بعضی از بازی ها

بعضی مواقع بعد از اجرای بازی صفحه سیاه میشه و وارد بازی نمیشه

در ویدیوی زیر آموزش رفع سیاه شدن صفحه رو میتونید ببینید

X